Starostlivosť o žiakov

O žiakov sa starajú kvalifikovaní zamestnanci. V Školskom internáte je zabezpečená 24-hodinová nepretržitá služba vychovávateľov. Žiaci sa taktiež môžu obrátiť na internátnu radu.

Vychovávatelia

Vedúci ŠI – Mgr. Miroslav Dupkala

Zuzana Berešíková

Ivan Pospíšil

Anna Číčalová

Mgr. Adriána Kufová

Členovia internátnej rady

Radka Gerátová, Viktória Saksonová, Milan Kasák, Samuel Zaťko, Matej Zvrškovec a Nikola Kubálová sú aktuálnymi členmi internátnej rady.

Na ŠI je zriadená internátna rada (IR), ktorá sa vyjadruje k návrhom, opatreniam ŠI
v oblasti výchovy vzdelávania, ubytovania a stravovania. Podáva návrhy na mimoškolskú
činnosť a podujatia, ktoré sa organizujú v ŠI. Je to “internátny parlament“ – organizácia,
ktorá posúva Váš hlas, Váš názor, Váš návrh k vedeniu internátu. Členmi IR sú žiaci ŠI.