Voľnočasové aktivity

Žiaci môžu svoj voľný čas využiť prospešným spôsobom vďaka priestoru tvorivých dielní v klubovni na 2. poschodí. Taktiež majú k dispozícii 2 telocvične, posilovňu, knižnicu a raz do týždňa plávanie na krytej plavárni. Môžu taktiež využívať futbalové ihrisko v areáli školy. Vo všetkých priestoroch Školského internátu je dostupná Wi-Fi sieť.

V školskom internáte je široká ponuka záujmových krúžkov. Žiaci sa môžu zúčastňovať na
činnosti krúžkov:

  • Šikovné ruky
  • Športový krúžok
  • Počítačový krúžok

Okrem hlavných krúžkov máme k dispozícii aj týždennú ponuku činností. Na každý deň je
pripravená záujmová činnosť, napr. prechádzky, posedenia, diskusia, výlety a rôzne
zážitkové aktivity. Prispôsobujú sa danému ročnému obdobiu a sú dobrovoľné.