Úvod

 

Základnou úlohou Školského internátu, pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií je zaistiť pre žiakov stredných škôl, ktorí to potrebujú, ubytovanie a vhodné podmienky pre plnenie úloh uložených školou.

Plnenie cieľov zabezpečujú vychovávatelia širokou ponukou voľnočasových aktivít, účasťou na rôznych akciách mimo ŠI a individuálnym prístupom.

Školský internát poskytuje odbornú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov stredných škôl. Hlavným cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu v ŠI je harmonický rozvoj osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti, nadanie, talent a zručnosti. Tiež  pomáhať im v osobnom raste, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti.

Školský internát je situovaný na ulici Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto. Vo vzdialenosti cca 900 metrov sa nachádza vlaková aj autobusová stanica, vďaka ktorým sa môžete dostať kamkoľvek. 

Ubytovanie je zabezpečené v jednej budove, ktorá je priamo cez chodbu spojená so strednou školou SPŠIT s celkovou kapacitou 150 lôžok v troj lôžkových izbách bunkového typu s vlastným sociálnym zariadením a hygienickým kútom.

Vo všetkých priestoroch ŠI je dostupné bezplatné wi-fi pripojenie pre študentov


Cena ubytovania na 1 mesiac je 17€ bezhotovostne prevodom na čislo učtu:

SK56 8180 0000 0070 0060 9547