Školská jedáleň

Každý ubytovaný žiak má možnosť stravovať sa v školskej jedálni SPŠ IT.

Stravovanie sa začína v pondelok ráno raňajkami, a končí v piatok obedom. Strava je pripravovaná s ohľadom na zásady zdravej výživy a odporúčanú stravu pre mládež.

Žiaci majú na výber z dvoch jedál, ktoré si môžu meniť buď v jedálni na termináli, alebo cez aplikáciu strava.cz

Žiaci ubytovaní v ŠI majú povinnosť sa stravovať v školskej jedálni !!! / prváci celodenná strava, ostatní 1x teplé jedlo (obed alebo večera).

Svoju prihlášku na stravu http://www.spsknm.sk/ssknm/sk/stravovanie zašlite online na adresu  jedalen@spsknm.sk

Všetky otázky ohľadom stravy Vám zodpovie vedúca šk. jedálne p. Šeptajová, resp. č.tel. 421 34 52. 

Zamestnanci ŠI problematiku stravovania nemajú vo svojej kompetencii. 

Výdaj stravy:

Raňajky:  6:30 – 7:30 hod.

Obed : 12:00 – 15:00 hod.

Večera : 18:00 – 18:30 hod.

Odhlásenie zo stravy

– Najneskôr deň vopred do 14:30 hod.