Starostlivosť o žiakov

O žiakov sa starajú kvalifikovaní zamestnanci. V Školskom internáte je zabezpečená 24-hodinová nepretržitá služba vychovávateľov. Žiaci sa taktiež môžu obrátiť na internátnu radu.

Internátna rada

Na ŠI je zriadená internátna rada (IR), ktorá sa vyjadruje k návrhom, opatreniam ŠI
v oblasti výchovy vzdelávania, ubytovania a stravovania. Podáva návrhy na mimoškolskú
činnosť a podujatia, ktoré sa organizujú v ŠI. Je to “internátny parlament“ – organizácia,
ktorá posúva Váš hlas, Váš názor, Váš návrh k vedeniu internátu. Členmi IR sú žiaci ŠI.