Voľnočasové aktivity

Žiaci môžu svoj voľný čas využiť prospešným spôsobom vďaka priestoru tvorivých dielní v klubovni na 2. poschodí. Taktiež majú k dispozícii 2 telocvične, posilovňu a knižnicu. Môžu taktiež využívať futbalové ihrisko v areáli školy. Vo všetkých priestoroch Školského internátu je dostupná Wi-Fi sieť.

V školskom internáte je široká ponuka záujmových krúžkov a na každý deň je
pripravená záujmová činnosť, napr. prechádzky, posedenia, diskusia, výlety a rôzne
zážitkové aktivity. Prispôsobujú sa danému ročnému obdobiu a sú dobrovoľné.